Kullanım Koşulları ve Sözleşmeler

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI
Ünvanı: 3E Ticaret  /
Adresi: 3E Ticaret Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No:159 /A Gebze Kocaeli
Telefon: 0536 679 91 76
Faks: +90 (262) 646 00 00
Eposta: info@kablokilifi.com

1.2. ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı :
Müşteri
Teslimat Adresi : Müşteri Sipariş Adresi
Telefon : Müşteri Telefonu
Eposta: Müşteri e-posta
IP Adresi : Müşteri Sipariş ip


MADDE 2 - KONU

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Bu ön bilgilendirme formundaki bilgiler, internet sitesi üzerinden satışa uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Tüketici, işbu Sözleşme kapsamında yapmış olduğu ödemeyi üçüncü bir şahsa ait kredi kartı ve sair ödeme aracı ile gerçekleştirdiği ve üçüncü kişinin ödemekten imtina ettiği durumlarda, ödemeden direkt ve bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
Müşteri siparişine konu olanürün

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, www.kablokilifi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri ve ön bilgilendirme formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

İşbu sipariş formunu onaylamanız halinde ödeme yükümlülüğü altına girmektesiniz.

Sözleşme kurulduktan sonra, sistemde kayıtlı e-posta adresinize sözleşmenin bir örneği mail olarak gönderilecektir.

İşbu sözleşme veri sistemimizde 6 ay saklanacak olup, bu süre içerisinde sözleşmeyi tekrar talep etmeniz halinde, tarafınıza mail olarak gönderilecektir.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Mezkur 30 günlük süre, Tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla azami 10 (on) gün daha uzatılabilir. Madde 3'te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti 125 TL ve üzeri alışverişlerde ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, Alıcı'nın bu durumu Ön Bilgilendirme Formu'nun teyidine ilişkin yazılı beyanında açıkça belirtmesi lazımdır. Alıcı'nın bu şekilde belirttiği teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo firmasının, siparişi verilen ürünün ALICI'ya gönderimi esnasında yaşayacağı her hangi bir aksaklık nedeniyle, ürün ALICI'ya teslim edilemezse, ALICI, SATICI'nın bu hususta hiçbir sorumluluğu olmadığı kabul eder.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketiciye bildirir ve ALICI'ya ürün tutarı iade yapılabilir.

4.8. Sözleşme konusu ürünün herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) iş günü ödeme şekline göre karta veya hesabına iade edilir.

ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

4.11. İşbu sözleşmede kararlaştırılmayan hususlar için Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya Ön Bilgilendirme Formu'nun teyidine ilişkin yazılı beyanında açıkça belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

Ancak, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI'ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta olup ALICI bu şartları bildiğini, kendisinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünün hiçbir şart ve koşulda iadesinin mümkün olamayacağını kabul ettiğini, şimdi veya ileride herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI'ya faks veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde ürünün kullanılmamış ve orijinal paketinde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a)

3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b)

Ürün ile birlikte gelen iade/değişim formu veya sitemizde bulunan iletişim formunu doldurarak Satıcıya bildirmelidir.

c)

14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

Cayma hakkı nedeniyle, süresi içinde, iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI'ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI'ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de 'iade faturasıdır' ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.


MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına ve ürünün iadesi veya aynı modelin farklı renk ve/veya numarası ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. İade/değişim talebi ancak ürünün kullanılmamış olarak ve orijinal paketi ile tekrar satışı mümkün olacak şekilde gönderilmelidir. Iade/değişim hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen eposta veya sitemizde bulunan iletişim formunu doldurarak Satıcıya bildirimde bulunulması ve ürünün 5.madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma Hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer almaktadır. Cayma hakkı nedeniyle süresi içinde iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.


MADDE 7 - GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

www.kablokilifii.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.
Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.
Ayakkabıcı Kız , kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
Ayakkabıcı Kız’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Ayakkabıcı Kız'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
www.kablokilifii.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece www.kablokilifii.com bünyesinde kullanılmaktadır.
www.kablokilifii.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla ve şirketlerle kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
www.kablokilifi.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.
Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.kablokilifi.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla www.kablokilifi.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.kablokilifii.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.kablokilifii.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca www.kablokilifii.com de ‘’Thawte’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.


MADDE 8 - TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI


Üye yukarıda vermiş olduğu iletişim bilgilerine, 3E Ticaret’in kendi faaliyet alanına giren konularda promosyon, kampanya ve güncel haber ile ilgili elektronik ileti göndermesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
Üye, Herhangi bir zamanda günlük email gönderim listemizden çıkmak isterse, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bulten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bulten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilir ve ileti alımını reddedebilir.


MADDE 9 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI'nın temerrüdünün SATICI'nın malı sebepsiz ya da bildirimsiz olarak teslim etmemesinden ya da ayıplı mal tesliminden kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.


MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar, tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahınınbulunduğu yerdeki, Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


SATICI : 3E Ticaret

ALICI: Müşteri

TARİH: Sipariş Tarihi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesi 3E TİCARET tarafından, www.kablokilifi.com web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

HİZMETLERİN TANIMI


3E TİCARET Sanal mağazası sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri( oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar.

3E TİCARET Sanal Mağazası Üyelik Sistemi

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI

www.kablokilifi.com’ye üye olmak istiyorsanız önce kayıt formunu doldurmanız ve kullanıcı şifresi edinmeniz gerekmektedir.

Bu durum, 3E TİCARET Sanal Mağazası üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren 3E Ticaret Sanal mağazası Sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

İşbu sözleşme veri sistemimizde saklanmayacak olup, tarafınıza gönderimi söz konusu olmayacaktır.

www.kablokilifi.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, kredi kartı ile ilgili bilgiler gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

3E TİCARET, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

3E TİCARET’inn gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, 3E TİCARET'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

www.kablokilifi.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece www.kablokilifi.com bünyesinde kullanılmaktadır.

www.kablokilifi.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla ve şirketlerle kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
www.kablokilifi.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.kablokilifi.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla www.kablokilifi.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.kablokilifi.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.kablokilifi.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca www.kablokilifi.com de ‘Thawte’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.

Üye yukarıda vermiş olduğu iletişim bilgilerine, 3E TİCARET'in kendi faaliyet alanına giren konularda promosyon, kampanya ve güncel haber ile ilgili elektronik ileti göndermesine onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

Üye, Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterse, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilir ve ileti alımını reddedebilir.ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, 3E TİCARET Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, 3E TİCARET Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının 3E TİCARET Sanal Mağazasına ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, 3E TİCARET Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve 3E TİCARET Sanal Mağazası’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan 3E TİCARET Sanal Mağazası’nın sorumlu olmayacağını,


3E TİCARET Sanal Mağazası’nda sunulan hizmetlere 3E TİCARET Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda 3E TİCARET Sanal Mağazası’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü


3E TİCARET Sanal Mağazasının sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, 3E TİCARET Sanal Mağazası servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı 3E TİCARET Sanal Mağazası’ndan tazminat talep etmemeyi, 3E TİCARET Sanal mağazasından izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, 3E TİCARET Sanal Mağazası’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde 3E TİCARET Sanal Mağazası’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, 3E TİCARET Sanal Mağazası’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,


Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, 3E TİCARET Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.


3E TİCARET SANAL MAĞAZASI’NA VERİLEN YETKİLER

3E TİCARET Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 3E TİCARET Sanal Mağazası’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi 3E TİCARET Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru formunda bulunan alanların doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.

3E TİCARET Sanal Mağazası kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.

3E TİCARET Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

3E TİCARET Sanal Mağazası’nın satışları kendi stokları ile sınırlıdır. 3E TİCARET Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.

Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konuzu ürünlerin mutlaka 3E TİCARET Sanal Mağazası stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.

3E TİCARET Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.

3E TİCARET Sanal Mağazası’nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran 3E TİCARET Sanal Mağazası’na aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde 3E TİCARET Sanal Mağazası hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.

3E TİCARET Sanal Mağazası, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden 3E TİCARET Sanal Mağazası sorumlu değildir.

3E TİCARET Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması gerekmektedir. 3E TİCARET Sanal Mağazası, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir.

3E TİCARET Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.VERGİLENDİRME

Bu sözleşme kapsamı dışında mevzuatta yapılacak değişikler sebebiyle, vergi oranlarında yapılacak artışlar veya yeni getirileceek vergi ve harçlar sebebiyle oluşacak mali yükümlülükler 3E TİCARET Sanal Mağazası sorumluluğu dışında olup aynen fiyatlara yansıtılır.

ÜRÜN TESLİMATI

Sipariş en geç 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilir. Belirtilen adresin yanlış/ eksik olmasından kaynaklanan veya kargo firması tarafından kaynaklanan gecikmelerden 3E TİCARET Sanal Mağazası sorumlu değildir.

ÜRÜN İADESİ

Ürün iadesi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri geçerlidir.

3E TİCARET SANAL MAĞAZASI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda 3E TİCARET Sanal mağazası’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 – 290 maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. 3E TİCARET Sanal Mağazası kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul , beyan ve taahhüt eder.

UYGULACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

Üye Kullanıcı kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH

3E TİCARET Sanal mağazası dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

www.kablokilifi.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. İşbu siteye girerek ve kullanarak, işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul etmektesiniz. www.kablokilifi.com sunucularında toplanan bu kişisel veriler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz www.kablokilifi.com bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. www.kablokilifi.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, ifa yardımcıları dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. www.kablokilifi.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.kablokilifi.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla www.kablokilifi.com ifa yardımcıları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Ayakkabıcı Kız personeli dışında başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.


Siz değerli müşterimiz aşağıda yer alan mail adresine ileti göndermek suretiyle;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini,
- İşleme amacını,
- Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
- Verilerin düzeltilmesini,
- Silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini,
- Mevzuata aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiz.


Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.kablokilifi.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.kablokilifi.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca www.kablokilifi.com da "Thawte" (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.


Her türlü sorunuz için: info@kablokilifi.com

3E Ticaret Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No:159 /A Gebze Kocaeli

3E Ticaret / İletişim Yanmaz Kablo Kılıfı
Ek bilgi almak için aşağıdaki formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. ( Ürün kodu bildiriniz )